ЛОЯЛНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ


Адвокат Незрет Бабучев - Софийска адвокатска колегия

БОГАТ ОПИТ В ПРАВНАТА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИ

В съдебна зала

Процесуално представителство и защита на граждани по граждански и административни дела.

 
 

Пред вашите партньори

Правна и консултантска помощ при организиране и водене на преговори, сключване на търговски договори и осъществяване на бизнес отношения.

 
 

Пред нотариус

Подготовка и изповядване на всякакъв вид сделки пред нотариус –договори, сделки за прехвърляне на недвижими имоти, МПС, дружествени дялове, търговски предприятия и др.

 
 

Биография

Биография

Роден на 27.XI.1974 г. в с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград.

Завършил основно образование в НОУ „Св.Климент Охридски“ – с. Дебрен, а средното си образование в ПГ „Яне Сандански“ –гр. Гоце Делчев.

Отслужил военната си служба в школа за подготовка на механик водачи на МТЛБ –гр. Лом.

Завършва едновременно две висши образования: история в СУ „Св.Климент Охридски“ и право в Нов български университет.

Практикуващ адвокат от 2002 г. В адвокатската си практика има 7 съдебни прецедента: първия колективен иск в България, най големият колективен иск срещу монополни корпорации, първият иск за обезщетение за бездействие от държавни институции, първият иск с правно основание КРБ за обезщетение от държавни институция, прецедентно определение на ВКС с което отказа да приложи привилегирования правен режим на монополни енергийни корпорации (Топлофикация София АД), задължително за по-нисшите съдебни инстанции, Отмяна на текст от незаконосъобразна Наредба след приключване на съдебно заседание, който допускаше извършването на валутни измами, първото прилагане на Договора за европейска общност за искане на постановяване на преюдициално тълкувателно заключение (по едно от делата против ДКЕВР за цените на ел.енергия).

Партньор на няколко неправителствени организации:

  • в периода 2005–007 –на Фондация за подпомагане жертвите на престъпления и борба с корупцията;
  • в периода 2006–009 – на Федерация на потребителите в България Участва активно в телевизионни публицистични предавания по обществено значими проблеми.

Пороците на властта от Незрет Бабучев

Незрет Бабучев, автор, 2010

ISBN 978-954-321-778-6

Проблемите на правовата държава и демократичното общество са много, и ако те се задълбочават, а не се работи за тяхното преодоляване, една от основните причини е тъкмо устройството, формирането и взаимодействието между институциите, гражданското общество и самите граждани.

С други думи, ако демократично избраната власт не решава проблемите на обществото, това вече е проблем на самата власт.

Пролог

Демокрацията е дълъг процес на усъвършенстване на държавното управление в интерес на всички граждани.

Когато престане да се усъвършенства и нейните пороци надделеят над достойнствата и, тя неминуемо си отива.

Ето защо проблемите на демокрацията трябва да се решават, а не да се заобикалят.

Най-лошото пък е, когато огласяването им се преследва.

Авторът

Свалете книгата тук


Адрес кантора :
гр.София ул.Г.С.Раковски № 145Б ет.2 офис 6
тел.02/417 92 99; 088 681 70 08; 089 543 57 35
Адвокат Незрет Бабучев - Софийска адвокатска колегия

гр.София ул.Клокотница № 2А, Бизнес център "Ивел"
ет.2 офис 8

02/417 92 99; 088 681 70 08; 089 543 57 35

Google + Facebook Twitter LinkedIn
WebDesignBG