ЛОЯЛНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ


Адвокат Незрет Бабучев - Софийска адвокатска колегия

БОГАТ ОПИТ В ПРАВНАТА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИ

В съдебна зала

Процесуално представителство и защита на граждани по граждански и административни дела.

 
 

Пред вашите партньори

Правна и консултантска помощ при организиране и водене на преговори, сключване на търговски договори и осъществяване на бизнес отношения.

 
 

Пред нотариус

Подготовка и изповядване на всякакъв вид сделки пред нотариус –договори, сделки за прехвърляне на недвижими имоти, МПС, дружествени дялове, търговски предприятия и др.

 
 

В съдебна зала

Процесуално представителство и защита на граждани по граждански и административни дела.

Пред вашите партньори

Правна и консултантска помощ при организиране и водене на преговори, сключване на търговски договори и осъществяване на бизнес отношения.

Пред нотариус

Подготовка и изповядване на всякакъв вид сделки пред нотариус –договори, сделки за прехвърляне на недвижими имоти, МПС, дружествени дялове, търговски предприятия и др.


Гражданско правна защита
Защита на граждани от и срещу корпорации и институции
повече
Административно правна защита
Обжалване на нормативни, общи и индивидуални административни актове
повече
Наказателно правна защита
Защита на пострадали от престъпления от частен и общ характер
повече

Пороците на властта от Незрет Бабучев

Незрет Бабучев, автор, 2010

ISBN 978-954-321-778-6

Проблемите на правовата държава и демократичното общество са много, и ако те се задълбочават, а не се работи за тяхното преодоляване, една от основните причини е тъкмо устройството, формирането и взаимодействието между институциите, гражданското общество и самите граждани.

С други думи, ако демократично избраната власт не решава проблемите на обществото, това вече е проблем на самата власт.

Пролог

Демокрацията е дълъг процес на усъвършенстване на държавното управление в интерес на всички граждани.

Когато престане да се усъвършенства и нейните пороци надделеят над достойнствата и, тя неминуемо си отива.

Ето защо проблемите на демокрацията трябва да се решават, а не да се заобикалят.

Най-лошото пък е, когато огласяването им се преследва.

Авторът

Свалете книгата тук

Адвокат Незрет Бабучев - Софийска адвокатска колегия

гр.София ул.Клокотница № 2А, Бизнес център "Ивел"
ет.2 офис 8

02/417 92 99; 088 681 70 08; 089 543 57 35

Google + Facebook Twitter LinkedIn
WebDesignBG